Meer weten?

Neem gerust contact met ons op:
Coöperatie De SuikerBiedt
bestuur(a)desuikerbiedt.nl 

Bestuur Coöperatie De SuikerBiedt
Paul (Paradigm) – voorzitter
Colien (Noorderpoort) – secretaris
Tom (Boekholt & ben-s.nl) – penningmeester
Taeckele (Broedplaats de Campagne)
Titia (Wolkenfabriek)
Nanko (BBENG)

Kwartiermakers:
Jorrit (Bureau Buitendienst)
Maartje (Studio MARCHA!)

Oprichters: Paul (Paradigm), Taeckele (Broedplaats de Campagne), Patty (MEER), Jorrit (Bureau Buitendienst), Titia (Wolkenfabriek), Maartje (Studio MARCHA!)